Exekutorský zápis - přímá exekuce bez soudu

Dlužníci se stále častěji uchylují k tomu, že za příslib rychlé půjčky od věřitele, se dotyčnému věřiteli upíší k tomu, že v případě prodlení či nesplácení závazků na ně může věřitel rovnou poslat exekutora. Děje se tak pomocí exekutorského zápisu a můžete jej sjednat s dlužníkem jakýkoli potenciální věřitel. Exekutorský zápis je v podstatě doložka přímé vykonavatelnosti. Věřitel se tak vyhne soudu a průtahům při posuzování o oprávněnosti dluhu či pohledávky, hlavně tomu, jestli je řádně doložena a tedy na ni existují doklady a dokumenty.

Exekutorský zápis je veřejná listina a proto jsou na něj kladeny přísné formální náležitosti, které musí obsahovat. Musí v něm být uvedeno uznání dluhu dlužníka a jeho výslovný souhlas se situací, že v případě, že pokud nebude své dluhy splácet tak, jak je uvedeno v exekutorském zápise, pak na něj může být přímo podle zápisu podán návrh na nařízení exekuce. Při sepsání exekutorského zápisu musí být osobně přítomen jak dlužník, tak věřitel, případně jejich zmocnění zástupci. Sepisuje se u exekutora a platí se za něj podle notářského tarifu, který exekutoři k tomuto účelu používají.

Výhodou pro dlužníka v tomto případě, je že se exekuce nemovitosti neprotahuje a dlužníkovi nenaskakují pokuty, penále, poplatky a sankční úroky, což v případě, že by o dluhu rozhodoval soud, mohl znamenat další podstatné navýšení dluhu.

Potřebuji pomoci s řešením exekuci na nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno*: Přijmení*:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město*:
Okres*:
E-mail*: Telefon*:

Popis nemovitosti

Zde popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Položky označené hvězdičkou jsou povinné

 

 

Kontakt: spravce@exekucenemovitosti.org

Potřebuji pomoci s řešením exekuci
na nemovitosti
v okrese:
EXEKUCE
NEMOVITOSTI
Volejte, smskujte, prozvánějte.
Pomůžeme! 731 450 565